Becoming a guru, with in your reach

Sarada Vilas Teachers College Mysore

  • banner - Copy
  • http://wowslider.com/
  • banner
banner - Copy1 banner - Copy - Copy2 banner3
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.6
Welcome to Sarada Vilas Teachers College

Results

Sl No.        Year    Total Number of students admission 

Number

of Students

Exam Taken 

Number 

of Students 

Pass 

    Result %  
1 2019-20 98 98 98 100%
2 2019-20 95 95 95 100%
2 2020-21 94 94 94 100%
2020-21 95 95 95

100%

 

2021-22 96 96 96

100%

 

 

SARADAVILAS TEACHERS’ COLLEGE

 MYSURU-O4

 

ROLL OF HONOUR/RANK HOLDERS OF THE COLLEGE

 

SI. NO.

NAME

YEAR

RANK

01

Nagaraju.C.S.

1968-69

9

02

Vijaya Rao.M.

1974-75

3

03

Chitra.R.G.

1976-77

8

04

Kalavthi.A.V.

1981-82

2

05

Nagendra.S

1983-84

10

06

Beena Samuel

1986-87

7

07

Mamatha.C.S.

1987-88

3

08

Ravindra.G.

1987-88

7

09

Suneetha.C.N.

1988-89

6

10

Pushpalatha.K.

1990-91

8

11

Rajesh.S.

1991-92

9

12

Uma Jyothi

1992-93

6

13

Lakshmi Sathyanarayana

1994-95

2

14

Shobha.G.

1995-96

10

15

Sopna C Jose

1996-97

2

16

Nagappa S Tigadi

1996-97

4

17

Udaya Bhatta

1996-97

10

18

Latha. A.C.

1997-98

2

19

Madhushree

1997-98

5

20

Kusuma.G.P.

1997-98

6

21

Jyothi.B.

1998-99

4

22

Shubha.H.

1998-99

7

23

Jeeno Kuriakose

2000-01

4

24

Veda.M.N.

2000-01

6

25

Jayashree.P.G.

2000-01

8

26

Lakshmi.B.

2000-01

9

27

Vanishree.S.

2002-03

1

28

Thanuma.T.S.

2002-03

10

29

Seema.M.N

2005-06

7

30

Rashmi.J.

2008-09

3

31

Vindya.M.

2009-10

 

32

Rashmi

2010-11

 

33

Vibha.G.

2011-12

 

34

Bharathi

2012-13

 

35

Sharmila.U.Yajaman

2012-13

 

36

Bindhu.H.V.

2013-14

 

37

Ishani Sen Gupta

2014-15

 

38

 

2015-16

 

39

 

2016-17

 

40

 

2017-18

 

41

 

2018-19

 

42

 

2019-20